Komunikat w sprawie ustalenia 02.11.2023 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.

Komunikat w sprawie ustalenia 02.11.2023 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach.

  Na podstawie Zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P.2023.1137), dzień 2 listopada 2023 r. będzie dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie…

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

    W dniu 14 października 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbędzie się konferencja prasowa w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2022 r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach. W…

URUCHOMIONO SYSTEM SI2PEM

URUCHOMIONO SYSTEM SI2PEM

  20 lipca 2021 r. został uruchomiony w Polsce system SI2PEM czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), który zapewnia dostęp obywateli do informacji o instalacjach radiowych (stacje bazowe i nadajniki DVB-T) emitujących pola elektromagnetyczne (PEM) oraz o…

Informacja

Informacja

  W dniu 07.07.2021 r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące…

Sprostowanie do Informacji o zdarzeniach z dnia 5.05.2021 r.

Sprostowanie do Informacji o zdarzeniach z dnia 5.05.2021 r.

  Sprostowanie do Informacji o zdarzeniach z dnia 5.05.2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuję, iż w opublikowanym w dniu 5 maja 2021 r. komunikacie dot. oczyszczalni ścieków w Bodzentynie dokonuje sprostowania w następujący sposób: dotychczasowej treści: (…)…

Informacja – kopalnia Baranów

Informacja – kopalnia Baranów

    W dniu 12.05.2021 r. do tut. Inspektoratu wpłynęła telefoniczna interwencja dotycząca odprowadzania zanieczyszczeń pochodzących z odwadniania zakładu górniczego Kopalni Baranów, zlokalizowanego na terenie gminy Suchedniów do rzeki Kamionki. W związku z powyższym bezzwłocznie podjęto czynności kontrolne. Na miejsce udali…

Informacja o zdarzeniach 05.05.2021 r. – WIOŚ Kielce

Informacja o zdarzeniach 05.05.2021 r. – WIOŚ Kielce

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że w dniu 30.04.2021 r. rozpoczął czynności kontrolne w związku ze zgłoszeniem ze strony Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn, o braku możliwości utrzymania jakości ścieków oczyszczonych na poziomie zgodnym z pozwoleniem wodnoprawnym, ze względu na prowadzoną…

Komunikat

Komunikat

    W dniu 16.04.2021 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach podjęli czynności kontrolne związane z zanieczyszczeniem rzeki Dobruchna – dopływu rzeki Pokrzywianki wodami opadowymi pochodzącymi z kopalni dolomitów „Skała 1” w m. Skały gm. Nowa Słupia. Zgłoszenia…

Komunikat

Komunikat

  Szanowni Państwo, Informujemy, że do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę klientów w sprawach wymagających osobistego stawienia się po wcześniejszym…

Informacja

Informacja

Informacja Nr 3 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie pomiarów i badań w związku z pożarem odpadów w m. Nowiny w dniach 19-20 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że zgodnie z zapowiedzią zamieszczoną…
Skip to content