Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020, poz. 346 z późn. zm.), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 180), oraz art. 63 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.), pragniemy poinformować, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach posiada Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej” – uruchomioną na platformie ePUAP.

W celu złożenia wniosku, pisma, skargi lub zapytania do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  1. bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Jeżeli nie posiada Pani/Pan ww. konta, Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego certyfikatu, to proponujemy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami w tych sprawach, dostępnymi na platformie ePUAP, pod adresem:

http://epuap.gov.pl

Wymagania dla dostarczanych dokumentów w wersji elektronicznej:

  1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – 100MB,
  2. Formaty przyjmowanych dokumentów: *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf, *.txt, *.pdf, *.xls, *.xlsx, *.ods, *.gif, *.jpg, *.png, *.tif, *.xml, *.zip

W przypadku doręczenia przesyłki elektronicznej niespełniającej powyższych wymogów formalnych i technicznych – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach i nie zostaną podjęte dalsze czynności z nią związane – sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Uwaga:

Podczas komunikowania się z Inspektoratem obowiązują zasady ochrony danych osobowych dostępne tutaj.

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach jest następujący:

/wioskielce/skrytka

W celu złożenia wniosku, pisma, skargi lub zapytania do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą należy przejść na poniższy adres:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/wioskielce

Uwaga!

W celu zweryfikowania poprawności podpisu elektronicznego używanego przy podpisywaniu dokumentów w WIOŚ Kielce należy skorzystać z dostępnych w Internecie aplikacji do weryfikowania podpisów elektronicznych.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content