Sprostowanie do Informacji o zdarzeniach z dnia 5.05.2021 r.

Sprostowanie do Informacji o zdarzeniach z dnia 5.05.2021 r.

 

Sprostowanie do Informacji o zdarzeniach z dnia 5.05.2021 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuję, iż
w opublikowanym w dniu 5 maja 2021 r. komunikacie dot. oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie dokonuje sprostowania w następujący sposób:

dotychczasowej treści: (…) „Od czasu przekazania części osadowej  starej oczyszczalni do prac modernizacyjnych, eksploatator utracił możliwość sterownia wiekiem osadu i nie ma wpływu na jego jakość. Ponadto, Wykonawca prowadzący rozbudowę i modernizację zszedł z budowy, nie przywracając możliwości eksploatacji starej oczyszczalni ścieków, skutkując tym,
iż z oczyszczalni ścieków odprowadzane są do rzeki Psarki ścieki nieoczyszczone”
(…).

nadaje się następujące brzmienie:  (…)„Według informacji  PUK Sp. z o. o. w Bodzentynie, od czasu przekazania części osadowej  starej oczyszczalni do prac modernizacyjnych, eksploatator utracił możliwość sterownia wiekiem osadu i nie ma wpływu na jego jakość.  Ponadto Wykonawca prowadzący rozbudowę i modernizację zszedł z budowy, nie przywracając możliwości eksploatacji starej oczyszczalni ścieków, skutkując tym, iż z oczyszczalni ścieków odprowadzane są do rzeki Psarki ścieki nieoczyszczone.” (…).

Przedmiotowa informacja pochodzi z zawiadomienia PUK Sp. z o. o. w Bodzentynie, a zatem nie są to własne ustalenia i wnioski kontrolne Inspektoratu.

Skip to content