URUCHOMIONO SYSTEM SI2PEM

URUCHOMIONO SYSTEM SI2PEM

 

20 lipca 2021 r. został uruchomiony w Polsce system SI2PEM czyli System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), który zapewnia dostęp obywateli do informacji o instalacjach radiowych (stacje bazowe i nadajniki DVB-T) emitujących pola elektromagnetyczne (PEM) oraz o wartościach wytwarzanego przez nie PEM.
SI2PEM jest to projekt zrealizowany przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Genezą powstania systemu była chęć zapewnienia sprawnego, powszechnego i darmowego dostępu do wiarygodnych danych dotyczących pola elektromagnetycznego, dostępu pozwalającego w jasny i przystępny sposób zweryfikować dotrzymanie dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku.
Jak wyjaśnia Instytut Łączności, system informatyczny SI2PEM będzie gromadził i prezentował, w jednolitej i uporządkowanej formie, wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego prowadzonych przez akredytowane laboratoria. Na podstawie wykonanych obliczeń ciągłych rozkładów PEM o częstotliwościach radiowych, zweryfikowanych pomiarami wykonanymi w terenie, umożliwi sprawdzenie poziomu PEM w dowolnym miejscu w Polsce.
Korzystanie z systemu SI2PEM jest możliwe poprzez dedykowaną stronę internetową (SI2PEM), do której dostęp ma każdy użytkownik internetu.

Skip to content