Hałas

Hałas

 

 

Nierozerwalną częścią naszego życia są dźwięki, które odgrywają dwojaką rolę:
-są zjawiskiem pożądanym – czyli środkiem porozumiewania się i odbioru wrażeń słuchowych oraz
-zjawiskiem niepożądanym – w potocznym rozumieniu „hałasem” – czyli dźwiękami przeszkadzającymi, dokuczliwymi, a nawet szkodliwie działającymi na zdrowie człowieka.

Hałasem, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, są dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz.

Szkodliwe oddziaływanie hałasu obserwuje się praktycznie wszędzie: w miejscu zamieszkania, wypoczynku, a także pracy. Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. Dobitnym wyrazem tego są liczne protesty i zażalenia do władz. W związku z tym, ochrona przed hałasem jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji państwowych, naukowo-badawczych i organizacji społecznych, a przepisy regulujące tę dziedzinę nakładają obowiązki i uprawnienia do podejmowania działań ochronnych na wiele resortów i urzędów różnego szczebla. .

Podstawy prawne

Monitoring hałasu w roku:: 2018201720162015201420132012.

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA CHMIELNIKA W OTOCZENIU DROGI DW 765

PIĘCIOLETNIA OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŒWIĘTOKRZYSKIEGO ZA LATA 2012-2016

OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŒWIĘTOKRZYSKIEGO NA PODSTAWIE MAP AKUSTYCZNYCH

 

 

Skip to content