Informacja

Informacja

 

W dniu 07.07.2021 r. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące oddziaływania na otoczenie odkrywkowych zakładów górniczych eksploatujących w województwie świętokrzyskim surowce skalne.

Uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami z przeprowadzonych kontroli oraz wynikami z podjętych działań. Zadeklarowali wzajemną pomoc w prowadzonych czynnościach kontrolnych oraz wymianę ustaleń stanów faktycznych i podjętych rozstrzygnięć w celu realizacji ustawowych zadań obydwu organów.

Skip to content