Komunikat

Komunikat

 

 

W dniu 16.04.2021 r. Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach podjęli czynności kontrolne związane z zanieczyszczeniem rzeki Dobruchna – dopływu rzeki Pokrzywianki wodami opadowymi pochodzącymi z kopalni dolomitów „Skała 1” w m. Skały gm. Nowa Słupia. Zgłoszenia dokonał Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych pobrano do badań wodę z odwodnienia wyrobiska odprowadzaną do rzeki Dobruchna oraz wodę opadową spływającą z nawierzchni drogi wewnętrznej kopalni. Odprowadzana wylotem do rzeki Dobruchna woda spływająca z nawierzchni drogi posiadała ceglastą barwę oraz znaczną zawartość zawiesiny, co powodowało widoczne zanieczyszczenie wody w rzece. Obecnie czynności kontrolne w przedmiotowej sprawie są kontynuowane.

 

Skip to content