Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownictwo

WIOŚ w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Witold Bruzda
Inne osoby sprawujące funkcje:

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – Waldemar Wach

• Główny Księgowy – Jolanta Korban

Naczelnik Wydziału Inspekcji – Dorota Burzyńska-Kargul

Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej – Filip Jędrzejkiewicz

p.o. Kierownika Wydziału Prawnego – Bogumiła Skowron-Gwóźdź

Kierownik Wydziału Kadr i Organizacji – Agata Orłowska

Kierownik Wydziału Administracyjno-Technicznego i Zamówień Publicznych – Justyna Wojtyna

Skip to content