Etyka

Etyka

Zasady służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej

W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej,  (Art. 153 ust. 1 Konstytucji RP).

Wykonując art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów określił wytyczne w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej.

ZASADY SŁUŻBY CYWILNEJ

 • zasada legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej
 •  zasada ochrony praw człowieka i obywatela
 •  zasada bezinteresowności
 •  zasada jawności i przejrzystości
 •  zasada dochowania tajemnicy ustawowo chronionej
 •  zasada profesjonalizmu
 •  zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania
 •  zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi
 •  zasada otwartości i konkurencyjności naboru

 

ZASADY ETYKI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

 •  zasada godnego zachowania
 •  zasada służby publicznej
 •  zasada lojalności
 •  zasada neutralności politycznej
 •  zasada bezstronności
 •  zasada rzetelności

Zasady służby cywilnej i zasady etyki korpusu służby cywilnej określone zostały

zarządzeniem nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej, które weszło w życie z dniem 5 listopada 2011 r.

 

Skip to content