Informacja – kopalnia Baranów

Informacja – kopalnia Baranów

 

 

W dniu 12.05.2021 r. do tut. Inspektoratu wpłynęła telefoniczna interwencja dotycząca odprowadzania zanieczyszczeń pochodzących z odwadniania zakładu górniczego Kopalni Baranów, zlokalizowanego na terenie gminy Suchedniów do rzeki Kamionki. W związku z powyższym bezzwłocznie podjęto czynności kontrolne. Na miejsce udali się inspektorzy WIOŚ wraz z przedstawicielem Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach. Stwierdzono, iż z osadnika przepływowego poziomego, składającego się z dwóch komór znajdujących się na terenie kopalni  eksploatowanej przez „AGRO-BUD” Jan Szymański Starachowice, odprowadzane są zanieczyszczone wody opadowe o intensywnym zabarwieniu. Zanieczyszczenia kierowane są poprzez rów do rzeki Kamionki. Podczas czynności kontrolnych pobrano 3 próby do analizy. Jedna próba została pobrana bezpośrednio z miejsca, w którym wpływają zanieczyszczone wody opadowe do rowu oraz dwie próby z rzeki Kamionki (powyżej i poniżej miejsca zrzutu). W trakcie działań kontrolnych wykonano dokumentację fotograficzną. Czynności kontrolne będą kontynuowane.

Skip to content