Zrzut zanieczyszczeń do rzeki Bobrzy w miejscowości Wola Murowana.

Zdjęcie nr 1 - w tle płynąca rzeka do której z lewego brzegu porośniętego trawą wpływa biała substancja

Zrzut zanieczyszczeń do rzeki Bobrzy w miejscowości Wola Murowana.

 
W dniu 16.05.2023 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach dotycząca zanieczyszczenia rzeki Bobrzy w miejscowości Wola Murowana (gm. Nowiny).
W tym samym dniu, inspektorzy WIOŚ w Kielcach rozpoczęli czynności kontrolne na miejscu zdarzenia w celu rozpoznania sytuacji oraz pobrania przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska próbek wody i zanieczyszczeń do wykonania analiz fizykochemicznych. Wstępne ustalenia wykazały, że spod ogrodzenia zakładu kamieniarskiego zlokalizowanego w m. Wola Murowana wypływała biało zabarwiona struga zanieczyszczeń, która powierzchniowo spływała do pobliskiej rzeki Bobrzy. W związku z tym rozpoczęto kontrolę zakładu. Potwierdzono, że biała substancja odprowadzana do rzeki to ścieki technologiczne powstające w trakcie procesu cięcia bloków oraz płyt kamiennych.
Kontrola jest kontynuowana.

Zdjęcie nr 1 - w tle płynąca rzeka do której z lewego brzegu porośniętego trawą wpływa biała substancja

Zdjęcie nr 2 - zdjęcie przedstawia taflę wody do której wpływa biała substancja

Skip to content