Zanieczyszczenie rzeki Hutki w miejscowości Charężów

Pora nocna. Płynąca mętna woda korytem rzeki. W tle widać drzewa i trawy

Zanieczyszczenie rzeki Hutki w miejscowości Charężów

 

W dniu 26-04-2023r. o godz. 19 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zgłoszono telefonicznie interwencję dotyczącą zanieczyszczenia rzeki Hutki w miejscowości Charężów. Inspektorzy zostali skierowani na miejsce zdarzenia w celu rozpoznania sytuacji oraz pobrania przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska prób wody. Po wstępnych oględzinach i rozpoznaniu sytuacji ustalono, że zanieczyszczona woda płynęła od strony Nordkalk Sp. z o.o. Zakład Miedzianka, gmina Piekoszów, wylotem którym odprowadzane są wody pochodzące z odwodnienia kopalni wapienia, pompowane z wyrobiska. Woda miała kolor beżowy, widoczne było jej zmętnienie. Na terenie zakładu dokonano oględzin wyrobiska kopalni, szczególnie najniższego poziomu, gdzie prowadzone jest urabianie kamienia. Ustalono, że obecnie wydobywany kamień w części złoża miejscami ma kolor brunatno-czerwony, co może być przyczyną, że czasowo kolor odprowadzanej wody może być inny niż typowy dla tej kopalni. Ze wstępnych badań terenowych pobranych prób wody wynikało, że parametry tj. temperatura, odczyn, zawartość tlenu, przewodność elektryczna nie odbiegają od typowych dla wód kopalnianych. Dalsze działania wyjaśniające wraz z analizą laboratoryjną przeprowadzone zostaną po otrzymaniu całościowych wyników. Akcję interwencyjną zakończono o godz. 23.

Pora nocna. Płynąca mętna woda korytem rzeki. W tle widać drzewa i trawy

Płynąca kanarem mętna woda pora nocna

 

 

Skip to content