Interwencja w sprawie śniętych ryb w zbiorniku wodnym w miejscowości Przecław

fotografia wykonana w porze nocnej na której widać urządzenie z pojemnikiem do poboru wody. Woda kolorze zielonym

Interwencja w sprawie śniętych ryb w zbiorniku wodnym w miejscowości Przecław

 

W dniu 23.05.2023 r, ok. godz. 19:00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja w sprawie śniętych ryb w stawie gminnym (zbiornik przeciwpożarowy) w miejscowości Przecławka (gm. Michałów). Po przybyciu Inspektorów WIOŚ na miejsce zdarzenia przeprowadzono oględziny zbiornika, na powierzchni którego stwierdzono kilkaset śniętych ryb niewielkich rozmiarów, do ok. 10 cm długości. Obecne na miejscu jednostki PSP oraz OSP prowadziły działania polegające na wyławianiu z wody śniętych ryb.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracownik CLB GIOŚ Oddział w Kielcach na zlecenie tut. Inspektoratu pobrał dwie próby wody powierzchniowej ze zbiornika celem przeprowadzenia analiz stanu fizykochemicznego. Wyniki pomiarów terenowych kształtowały się następująco:
-zbiornik przeciwpożarowy (próbka nr 1): tlen rozpuszczony: 10,1 mgO2/l, przewodność — elektryczna właściwa: 191 µS/cm; odczyn pH: 7,90, temp. próbki: 19,4 °C
-zbiornik przeciwpożarowy (próbka nr 2): tlen rozpuszczony: 9,93 mgO2/l, przewodność elektryczna właściwa: 191 µS/cm; odczyn pH: 7,87, temp. próbki: 19,0 °C
Decyzje o kolejnych działaniach będą podjęte po uzyskaniu pozostałych wyników analiz laboratoryjnych pobranych prób wody.

fotografia wykonana w porze nocnej na której widać urządzenie z pojemnikiem do poboru wody. Woda kolorze zielonym

fotografia wykonana w porze nocnej w tle widać wode w kolorze zielonym na której widać śnięte ryby

Skip to content