Zanieczyszczenie rzeki Kamiennej oraz zbiornika „Pasternik” w Starachowicach

Zanieczyszczenie rzeki Kamiennej oraz zbiornika „Pasternik” w Starachowicach

 

W dniu 15.07.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Kielcach przeprowadzili działania kontrolne na terenie Starachowic. Czynności zostały podjęte w celu zidentyfikowania źródła zanieczyszczenia (zmiana koloru wody na czerwony) rzeki Kamiennej i Zbiornika „Pasternik”.
Ustalono, że przyczyną zmiany koloru wody są zanieczyszczone wody opadowe odprowadzane z terenu zakładu CERRAD Sp. z o. o. w Starachowicach.
W trakcie działań kontrolnych Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział Kielcach dokonało poboru prób wody z rzeki Kamiennej oraz wód opadowych odprowadzanych z terenu zakładu. Wstępne wyniki badań wykazały znaczne przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia zawiesiny w odprowadzanych z terenu zakładu wodach opadowych. Pozostałe oznaczenia wskaźników zanieczyszczeń znajdowały się w granicach dopuszczalnych (m.in. zawartość tlenu, przewodność i odczyn pH). W związku z powyższym rozpoczęta została pozaplanowa kontrola w trybie interwencyjnym w ww. Spółce.
W dniu 18.07.2022 r. w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono widocznej zawiesiny na powierzchni wody, kolor wody wrócił do stanu naturalnego.

.
.
.
Skip to content