Śnięte ryby w starorzeczu rzeki Nidy w Pińczowie.

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach pobiera próby do badań wody powierzchniowej

Śnięte ryby w starorzeczu rzeki Nidy w Pińczowie.

 

W związku z zawiadomieniem dotyczącym pojawienia się śniętych ryb w starorzeczu rzeki Nidy w dniu 19.07.2022 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadzili czynności kontrolne na terenie miasta Pińczów,. Przeprowadzono oględziny starorzecza rzeki Nidy oraz Zalewu w Pińczowie w trakcie których  stwierdzono, że woda w starorzeczu rzeki Nidy na odcinku poniżej drogi wojewódzkiej nr 766 posiada nietypową ciemną barwę, a przy przepuście drogowym poniżej ogródków działkowych widoczne były śnięte ryby. W celu wyjaśnienia przyczyny wystąpienia śnięcia ryb  Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach pobrało do badań próby wody powierzchniowej. Badania terenowe jakości wody (m.in. zawartość tlenu, przewodność i odczyn pH) nie odbiegały od normy.

śniętye ryby w starorzeczu rzeki Nidy stan na 19.07.2022 r.

Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach pobiera próby do badań wody powierzchniowej

Skip to content