Wspólne działania WIOŚ w Kielcach i ITD w Kielcach w związku z podejrzeniem nielegalnego transportu odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych znajdujące sie w naczepie samochodu ciężarowego

Wspólne działania WIOŚ w Kielcach i ITD w Kielcach w związku z podejrzeniem nielegalnego transportu odpadów niebezpiecznych

 

W dniu 10.06.2022 r. w godzinach wieczornych Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach dokonali zatrzymania wraz z Inspekcją Transportu Drogowego transportu odpadów niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych. Ujawniony transport został zatrzymany w msc. Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buski.
Inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin ładunku pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska oraz zweryfikowali dokumenty okazane przez kierowcę. Kontrola nie potwierdziła nieprawidłowości w zakresie transportu odpadów, przewożony ładunek był właściwie zabezpieczony i oznakowany, a transportujący posiadał wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz okazał potwierdzenie wygenerowane z BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem rzeczywistym. Zgodnie z okazanymi dokumentami transportujący przewoził odpady na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych, zarządzane przez firmę Eko – Azbest Sp. z o.o w msc. Dobrów, gm. Tuczępy. Z przeprowadzonych czynności sporządzono protokół oraz dokumentację fotograficzną.

Samochód ciężarowy w którym przewożono odpadów niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych

Odpady niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych znajdujące sie w naczepie samochodu ciężarowego

Odpady niebezpiecznych w postaci płyt azbestowo-cementowych znajdujące sie w naczepie samochodu ciężarowego

 

 

 

 

 

Skip to content