WYNIKI KLASYFIKACJI I OCENY STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

WYNIKI KLASYFIKACJI I OCENY STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

WYNIKI KLASYFIKACJI I OCENY STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Badania i oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 349 ust. 3,5,10 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 ( tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566 z póź. zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje badania wód powierzchniowych w zakresie elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz chemicznych, prowadzi obserwację elementów hydromorfologicznych oraz dokonuje oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru województwa.

Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku:

2017 zweryfikowane (tabela zw.),
2017 (tabela),
2016 (tabela),
2015 (tabela 1),
2014 (tabela 1),
2013 (tabela 1),
2010 – 2012
 (tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, tabela 5, tabela 6),
2011 (tabela 1, tabela 2),
2010,

2007 – 2009,

2009,

2008,

2007,

2006,

2005,

2004.

Ocena stanu czystości wód powierzchniowych województwa świętokrzyskiego w roku:
2003,

2002.

 

Skip to content