Wspólne działania WIOŚ w Kielcach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, realizowane w ramach działań prewencyjnych polegających na kontroli drogowej transportujących odpady.

We wnętrzu przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego stwierdzono odpady w postaci zbiorników

Wspólne działania WIOŚ w Kielcach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Izby Administracji Skarbowej w Kielcach, realizowane w ramach działań prewencyjnych polegających na kontroli drogowej transportujących odpady.

 

Inspektorzy z WIOŚ w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej w dniu 28.07.2022 r. przeprowadzili akcję „Nielegalne Odpady 2022”. Do kontroli zatrzymano 17 pojazdów, Inspektorzy dokonywali oględzin ładunków pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska oraz weryfikowali dokumenty posiadane przez kierowców. W przypadku jednego transportu przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości, przewożony ładunek był niewłaściwie zabezpieczony. We wnętrzu przestrzeni ładunkowej pojazdu stwierdzono odpady w postaci zbiorników na paliwo zawierające pozostałości płynów eksploatacyjnych, które wyciekając przedostały się na zewnątrz środka transport. Za stwierdzone nieprawidłowości, zostanie nałożona na transportującego administracyjna kara pieniężna za transport odpadów niezgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

samochód dostawczy zatrzymany do kontroli zatrzymano

We wnętrzu przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego stwierdzono odpady w postaci zbiorników

We wnętrzu przestrzeni ładunkowej stwierdzono odpady

odpady wyciekają na zewnątrz środka transport.

Skip to content