Odpad budowlane i szlamy w Gminie Bodzentyn

szlam wylany przykrywający gruz na działce

Odpad budowlane i szlamy w Gminie Bodzentyn

W dniu 03.08.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja dotycząca odpadów zgromadzonych na terenie dwóch działek w miejscowości Siekierno (gm. Bodzentyn). W związku z powyższym w dniu 03.08.2022 r. podjęto czynności kontrolne. Na miejscu stwierdzono, że wskazane działki zostały częściowo utwardzone gruzem budowlanym zmieszanym z ziemią. Na ww. terenie znajdowało się również kilka pryzm gruzu budowlanego, który nie został jeszcze rozplantowany. Ponadto cała powierzchnia utwardzonego terenu pokryta była zastygniętą substancją z dużą zawartością piasku. Biorąc pod uwagę jej cechy morfologiczne, w tym lekko wyczuwalny zapach związków ropopochodnych można przypuszczać, iż były to szlamy z czyszczenia kolektorów oraz odpady stałe z piaskowników lub z odwadniania olejów w separatorach. Część szlamu, zgodnie ze spadkiem terenu, spłynęła w kierunku północnym (tj. w kierunku przepływającej w pobliżu rzeki Świśliny), gdzie zastygła przykrywając częściowo roślinność bagienną występującą na tym terenie. Dalsze działania Inspektoratu w tej sprawie, we współpracy z innymi organami, będą kontynuowane.

szlam wylany przykrywający gruz na działce

fotografia zrobiona w 2022.08.03 przedstawia szlam wylany na działki

 

 

Skip to content