Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i Nadleśnictwo Radoszyce zorganizowali wspólną akcję. W dniu 6 czerwca 2022r. przeprowadzono działania mające na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska i koniecznością jego ochrony oraz podnoszeniem świadomości ekologicznej wśród społeczeństwa. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy Nadleśnictwa Radoszyce, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu a także uczniowie z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej. Kluczowym elementem akcji było wspólne oczyszczenie wyznaczonego fragmentu lasu z różnego rodzaju odpadów, które zostały tam porzucone.

 

 

Skip to content