Rzeka – Kanał Strumień

Rzeka – Kanał Strumień


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach informuje, że w dniach 17-18.08.2021 r. przeprowadził działania rozpoznawcze i oględziny rzeki „Kanał Strumień” na odcinku od stawu rybnego Mrozy do miejscowości Karsy Dolne w związku z interwencjami Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów oraz osób indywidualnych w sprawie zanieczyszczenia rzeki i śnięcia ryb.
Wstępne wyniki badań wody w rzece „Kanał Strumień” przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach wykazały niedostateczną ilość tlenu w wodzie w przedziale 1,05-1,6 mg/l O2, co przyczyniło się do śnięcia ryb. Jednocześnie na obecnym etapie nie potwierdzono odprowadzania niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Słupi do Dopływu od Chrzanowa oraz z oczyszczalni ścieków w Wełninie do rzeki Rzoski. Wody w tych ciekach były przejrzyste, a zawartość tlenu w granicach 8,71-7,11mg/l O2.
Przeprowadzone oględziny wskazują, że rzeka „Kanał Strumień” w przypadku nawalnych deszczy i wystąpienia rozlewisk nie zapewnia prawidłowego odpływu rozlanych wód do pokrytego roślinnością koryta rzeki.
Pełne wyniki badań fizyko- chemicznych wody będą dostępne w przyszłym tygodniu.

 

Skip to content