Rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie z dnia 09.08.2022r. – aktualizacja

Rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie z dnia 09.08.2022r. – aktualizacja

 

Uzyskane wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek wody ze zbiornika w Borkowie i rzeki Czarna Nida potwierdziły istnienie zakwitu sinic w zbiorniku (m.in. podwyższona zawartość tlenu rozpuszczonego, podwyższony odczyn pH). Pozostałe oznaczone parametry fizyko-chemiczne nie odbiegały od wartości występujących w tego typu wodach w porze letniej.

 

 

 

 

 

Skip to content