Rozpoznania zanieczyszczenia w terenie z dnia 09.08.2022 r.

Rozpoznania zanieczyszczenia w terenie z dnia 09.08.2022 r.

 

W związku z otrzymanym w dniu 09.08.2022 r. zawiadomieniem z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach dot. zielonej substancji utrzymującej się na powierzchni wody w Rzece Czarna Nida oraz w zbiorniku wodnym w Borkowie, gm. Daleszyce, Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wspólnie z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział w Kielcach, w dniu 09.08.2022 r. dokonali poboru prób wody powierzchniowej ze zbiornika wodnego w Borkowie oraz z rzeki Czarna Nida w miejscowości Słopiec (powyżej zbiornika) i w miejscowości Kaczyn (poniżej zbiornika).Podczas oględzin miejsc zdarzenia stwierdzono silny zakwit sinic w zbiorniku, które następnie spływały do rzeki Czarna Nida. Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych zostanie przeprowadzona ich szczegółowa analiza.

 

 

 

Skip to content