Informacja z kontroli przeprowadzonej w dniach 28-29.04.2022 r. w msc. Winiarki, gm. Dwikozy, pow. sandomierski

Informacja z kontroli przeprowadzonej w dniach 28-29.04.2022 r. w msc. Winiarki, gm. Dwikozy, pow. sandomierski

 

 

W dniach 28 i 29.04.2022 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził kontrolę na terenie dwóch nieruchomości, zlokalizowanych w miejscowości Winiarki, gmina Dwikozy, powiat sandomierski, w związku z wniesioną interwencją, dotyczącą nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska.

W trakcie przeprowadzonych oględzin ujawniono, iż kontrolowany podmiot prowadzi nielegalną działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na terenie kontrolowanych nieruchomości stwierdzono ok. 75 pojazdów, będących w różnym stanie technicznym, niektóre częściowo lub całkowicie zdemontowane. Ponadto nagromadzono znaczne ilości różnego rodzaju odpadów, głównie pochodzących z prowadzonego nielegalnego demontażu pojazdów. Wśród nich było
między innymi: ok. 950 szt. zużytych opon, ok. 45 silników, a także znaczne ilości odpadów w postaci tworzyw sztucznych, szkła, metali żelaznych i nieżelaznych oraz innych drobnych elementów wymontowanych z pojazdów. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały między innymi przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego. W sprawie prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające.

Skip to content