Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

W dniu 11 maja 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zostało podpisane porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku w transporcie odpadów pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska – Panem Witoldem Bruzdą, a Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego – Panem Pawłem Górakiem. Porozumienie jest dopełnieniem dotychczasowej współpracy obu organów.
Porozumienie ma na celu doprecyzowanie wspólnych zasad we współdziałaniu w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku w transporcie odpadów, a także naruszeń prawa z obszaru ochrony środowiska. Celem porozumienia jest zacieśnienie współpracy w zakresie wzajemnej pomocy w wykonywaniu czynności służbowych, w tym przeprowadzanie wspólnych działań z udziałem przedstawicieli obu Stron, wymiana informacji, w tym wzajemne udostępnianie danych dotyczących podejrzenia lub stwierdzenia naruszeń przepisów ochrony środowiska, a także organizacja wspólnych szkoleń dotyczących tematyki transportu towarów, w tym odpadów.

 

 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego Porozumienie o współpracy pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego

Skip to content