Informacja z dnia 28.04.2022 r.

Informacja z dnia 28.04.2022 r.

 

 

W dniu 28.04.2022 r. w msc. Skadla, gm. Gnojno, pow. buski, Inspektorzy
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w wyniku wspólnych działań prowadzonych z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz
z funkcjonariuszami Policji, ujawnili nielegalny proceder postępowania z odpadami.
Na przedmiotowym terenie odkryto halę magazynową, w której gromadzono odpady pochodzenia chemicznego, zbierane bez wymaganego zezwolenia. Inspektorzy WIOŚ oraz funkcjonariusze Policji udaremnili rozładunek dowożonych odpadów. Zatrzymano na gorącym uczynku kierowcę ciężarówki, który dokonywał ich rozładunku. Odpady znajdujące się na pojeździe były tożsame z odpadami już znajdującymi się w hali. Powyższy transport, nie był ujęty w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), a kierowca nie okazał żadnych dokumentów uprawniających go do transportu odpadów. Odpady przewożone były w pojemnikach typu mauzer oraz w beczkach metalowych, poukładane na paletach i owinięte czarną folią stretch. Odpady znajdujące się na pojeździe nie były oznaczone kodem odpadów.

Łącznie w hali i na przyczepie ciągnika siodłowego ujawniono ok 166 sztuk palet,
na których znajdowały się pojemniki z odpadami typu mauzer oraz beczki metalowe. Podczas przeprowadzonych działań na miejsce zostały zadysponowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które na zlecenie Policji pobrały próbki odpadów do analizy. Ponadto na miejsce wezwano przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajową Administrację Skarbową.

Należy dodać, iż ujawnione miejsce nie jest przeznaczone do składowania tego typu odpadów. Dla tej nieruchomości nie była wydana żadna decyzja, która pozwalałaby na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. Przedmiotowe zdarzenie wpisuje się w klasyczny scenariusz wynajdowania różnego rodzaju hal, które wypełnia się odpadami niebezpiecznymi, a następnie porzuca. Należy podkreślić, iż w tym przypadku udało się dokonać zatrzymania „na gorącym uczynku”. W sprawie prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające.

Skip to content