Informacja ws. zbiornika Rejów

Informacja ws. zbiornika Rejów

 

 

W dniu 25 maja 2021 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zgłoszono zanieczyszczenie zbiornika Rejów k. Skarżyska-Kamiennej. Zanieczyszczenie zostało zauważone w dniu poprzednim jako pas o szerokości kilku metrów ciągnący się na środku zbiornika i płynący w kierunku zapory. Inspektorzy WIOŚ w Kielcach w dniu 25 maja 2021 r przeprowadzili oględziny zbiornika oraz dopływającej do niego rzeki Kamionki, a także miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni ścieków Suchedniowie

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Kielcach (CLB) pobrało próby wody ze zbiornika Rejów oraz z rzeki Kamionki  do badań laboratoryjnych. Na miejscu przeprowadzono również badania zawartości tlenu, temperatury, pH i PEW (przewodności elektrolitycznej).

Ponadto, pobrano materiał do badań znajdujący się przy brzegu unoszący się przy powierzchni wody, określony w zgłoszeniu jako zanieczyszczenie. Próba ta została zbadana mikroskopowo w CLB. Stwierdzono występowanie sinicy nitkowatej Oscillatoria limosa, która jest gatunkiem bentosowym, słodkowodnym rozwijającym się na dnie zbiorników eutroficznych. Sinice nitkowate wydzielają śluz zlepiający piasek, muł i okrzemki bentosowe tworząc „kępki”, które po oderwaniu od podłoża swobodnie dryfują w wodzie. Sinica Oscillatoria limosa nie wydziela substancji toksycznych.

Sytuacja pojawiania się przy powierzchni wody sinicy Oscillatoria limosa ma charakter cykliczny, występuje w zbiornikach eutroficznych głównie wiosną i jest zjawiskiem naturalnym.

Wg badań terenowych jakość wody w rzece Kamionce kwalifikuje się w I i II klasie czystości. Podobnej jakości jest woda w zalewie Rejów.

Oględziny ścieków na wylocie z oczyszczalni w Suchedniowie nie wykazały nieprawidłowości.

Wyniki pełnych analiz laboratoryjnych będą znane do 2 czerwca 2021 r.

Przedmiot zgłoszenia – grudki zawierające m.in. sinice Oscillatoria limosa (25.05.2021 r.)

 

Zalew Rejów (25.05.2021 r.)

 

Wylot z oczyszczalni Suchedniów (25.05.2021 r.)

 

Skip to content