Działania WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Silnicy w Kielcach

Wypływająca biała woda z kanału burzowego.

Działania WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Silnicy w Kielcach

 

W dniu 14-03-2023r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja w sprawie pojawienia się śniętych ryb w rzece Silnicy w Kielcach w okolicy ulicy Ogrodowej. Interwencję przekazało Centrum  Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego. Inspektorzy WIOŚ Kielce podjęli działania  w terenie celem dokonania oceny zaistniałej sytuacji. W trakcie oględzin w górnym biegu rzeki, na wysokości ulicy Zagnańskiej stwierdzono wypływ białej substancji z wylotu miejskiej kanalizacji burzowej. Pobrano próby ścieków oraz wody z rzeki Silnicy. Dalsze działania wyjaśniające wraz z analizą wyników badań laboratoryjnych pobranych próbek przeprowadzone zostaną po ich uzyskaniu z CLB GIOŚ.

Wypływająca biała woda z kanału burzowego.

 

 

 

 

 

 

Skip to content