Działania WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia Cieku od Rataj w m. Wąchock

Płynąca szara woda środkiem. Po prawej stronie wpływa woda w kolorze bordowym. W tle widać pryzmy ziemi i drzewa.

Działania WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia Cieku od Rataj w m. Wąchock

 

W dniu 03.03.2023 r. o godzinie 14.00 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja PGW Wody Polskie NW w Starachowicach dot. zanieczyszczenia Cieku od Rataj w m. Wąchock. Według przesłanej informacji zanieczyszczenie spowodowane było pracami prowadzonymi przy budowie obwodnicy Wąchocka. Poinformowano, że woda w Cieku jest zanieczyszczona materiałem powodującym jej zabarwienie na kolor bordowy. Materiał spływający z wodą, osadzał się w korycie Cieku a następnie spływał dalej do rzeki Kamiennej. Z uwagi na rodzaj otrzymanego zgłoszenia podjęto decyzję o niezwłocznym wyjeździe w teren celem dokonania oceny zaistniałej sytuacji oraz dokonania poboru prób wody powierzchniowej do analiz fizykochemicznych.
Na miejscu, inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin terenu budowy obwodnicy Wąchocka, gdzie doszło do przedostawania się wód z odwodnienia z domieszką glin i iłów do Cieku od Rataj.
Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali i zabezpieczyli trzy próbki wody powierzchniowej. Decyzje o kolejnych działaniach podjęte zostaną po uzyskaniu wyników analiz laboratoryjnych z CLB GIOŚ.

Płynąca szara woda środkiem. Po prawej stronie wpływa woda w kolorze bordowym. W tle widać pryzmy ziemi i drzewa.

Dół z wodą w kolorze bordowym. Po prawej i lewej stronie duże górki z ziemia i kamieniami. W tle widać drzewa bez liści.

Płynąca szara woda środkiem. Po prawej stronie wpływa woda w kolorze bordowym. W tle widać pryzmy ziemi i drzewa.

 

 

 

Skip to content