Działania WIOŚ Kielce w związku z zanieczyszczeniem Silnicy

widoczna biała piana na wodzie

Działania WIOŚ Kielce w związku z zanieczyszczeniem Silnicy

 

W dniu 14.09.2022 r., po otrzymaniu zgłoszenia dotyczącego intensywnego spienienia rzeki Silnicy na odcinku poniżej ul. Mostowej w Kielcach, Inspektorzy WIOŚ Kielce wraz z pracownikami Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach udali się na miejsce zdarzenia. Dokonano poboru prób wody i substancji dostającej się do rzeki wylotem kanalizacji deszczowej na wysokości ul. Mostowej. Woda w miejscu zrzutu ścieków charakteryzowała się obniżoną zawartością tlenu rozpuszczonego i podwyższoną przewodnością.

Z ustaleń Straży Miejskiej w Kielcach i służb miejskich odpowiedzialnych za eksploatację kanalizacji deszczowej wynikało, że źródło zanieczyszczenia zlokalizowane jest przy ul. Magazynowej. W ramach współpracy ze Strażą Miejską, podjęto dalsze działania celem ustalenia sprawcy zanieczyszczenia Silnicy. Okazało się, że jest nim jedno z przedsiębiorstw funkcjonujących przy ul. Magazynowej w Kielcach, które zajmuje się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej. W trybie natychmiastowym rozpoczęto interwencyjną kontrolę firmy odpowiedzialnej za naruszenie przepisów ochrony środowiska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do wylania do kanalizacji deszczowej popłuczyn z mycia zbiorników. Prowadzone są dalsze czynności celem ustalenia osób odpowiedzialnych za zdarzenie oraz sprawdzenia zabezpieczeń jakie posiada zakład celem niedopuszczenia w przyszłości do podobnych sytuacji.

widoczna biała piana na wodzie
widoczna biała piana na wodzie
płynąca woda miejscami biała piana
płynąca woda miejscami biała piana
Skip to content