Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie kontroli odpadów zgromadzonych na terenie Szpitala MSWiA w Kielcach

Duże paczki owinięte czarna folią

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie kontroli odpadów zgromadzonych na terenie Szpitala MSWiA w Kielcach

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wraz z Policją przeprowadził w ostatnich dniach oględziny miejsca nagromadzenia nieznanych odpadów na działce szpitala MSWiA w Kielcach (na terenie pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Prostą).
Wstępne ustalenia wskazują, że są to głównie płynne odpady chemiczne w postaci pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników itp. Tego rodzaju odpady zalicza się do odpadów niebezpiecznych.
Stwierdzono ponad 20 tzw. mauzerów (zbiorników na substancje płynne) oraz dodatkowo pewną ilość mniejszych zbiorników i pojemników. Nie stwierdzono wycieków lub rozlewów substancji.
Miejsce nielegalnego magazynowania odpadów zostało odkryte w miejscu prowadzenia prac rozbiórkowych i remontowych w związku z przygotowywaniem miejsca pod budowę parkingu.
Przeprowadzone oględziny zapoczątkowały działania kontrolne WIOŚ i Policji. W dniu 13-10-2022r. zaplanowane jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji nagromadzonych odpadów, łącznie z poborem materiału do badań. W czynnościach mają uczestniczyć przedstawiciele również Urzędu Miasta Kielce.
Prowadzone są również inne działania kontrolne mające na celu wskazanie sprawcy oraz źródła pochodzenia odpadów.
Bliższe informacje będą możliwe po działaniach jakie zostały zaplanowane na najbliższe dni.

Duże paczki owinięte czarna folią

Skip to content