Działania rozpoznawczo-kontrolne WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zaobserwowania martwych ryb w Stawie SKAŁY w miejscowości Stawiany gmina Kije

widok ogólny na wschodnia część Stawu Skały

Działania rozpoznawczo-kontrolne WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem zaobserwowania martwych ryb w Stawie SKAŁY w miejscowości Stawiany gmina Kije

 

W związku ze zgłoszeniem interwencyjnym w sobotę dnia 3-09-2022r. o zaobserwowaniu martwych ryb w Stawie Skały w miejscowości Stawiany gmina Kije – inspektorzy WIOŚ Kielce podjęli natychmiastowe działania rozpoznawczo-kontrolne na miejscu zdarzenia. Stwierdzono, iż w zbiorniku wodnym w jego wschodniej i północno-wchodniej części znajdowało się kilka padłych ryb, zaobserwowano również pojedyncze przypadki pływających ryb tuż przy powierzchni wody. W czasie prowadzonych oględzin wyczuwalny był intensywny zapach siarkowodoru. Uwzględniając powyższe pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział Kielce na zlecenie WIOŚ pobrał próby wody powierzchniowej ze Stawu Skały. Wyniki badań terenowych wykazały następujące wartości: zawartość tlenu – 0,541 mg O2/l, temperatura – 20,7oC, pH – 7,42, przewodność elektryczna właściwa (PEW) – 2150 µS/cm. W miejscu poboru próby woda była mętna i posiadała jasnoszare zabarwienie. Dalsze badania fizyko-chemiczne i biologiczne zostaną wykonane w laboratorium CLB GIOŚ Oddział w Kielcach. W trakcie przeprowadzanych czynności trwało napowietrzanie zbiornika wodnego prowadzone przez jednostkę Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

widok ogólny na wschodnia część Stawu Skały
widok ogólny na wschodnia część Stawu Skały

 

napowietrzanie zniornika wodnego
napowietrzanie zniornika wodnego

 

unoszące się martwe ryby na powierzchni wody
unoszące się martwe ryby na powierzchni wody
Skip to content