Działania kontrolne WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem o zanieczyszczeniu wody powierzchniowej w Potoku Lisowskim w miejscowości Tułowice gmina Wilczyce

Działania kontrolne WIOŚ Kielce w związku ze zgłoszeniem o zanieczyszczeniu wody powierzchniowej w Potoku Lisowskim w miejscowości Tułowice gmina Wilczyce

 

W sobotę 3.09.2022r. o godzinie 14.00 inspektorzy WIOŚ Kielce przyjęli zgłoszenie o zanieczyszczeniu wody powierzchniowej w Potoku Lisowskim w miejscowości Tułowice gm. Wilczyce.
Inspektorzy tego samego dnia udali się we wskazane miejsce celem dokonania rozpoznania oraz pobrania prób do badań.
Podczas przeprowadzania czynności w terenie oraz w obecności przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Opatowie stwierdzono ciemnoniebieskie (atramentowe) zabarwienie wody w Potoku Lisowskim w okolicy ujścia do rzeki Opatówka. Zaobserwowano również słaby przepływ wody w cieku.
Uwzględniając powyższe na zlecenie WIOŚ Kielce pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział Kielce dokonał poboru próby wody powierzchniowej przy moście zlokalizowanym przed ujściem do rzeki Opatówki.
Wyniki badań terenowych wykazały następujące wartości: zawartość tleniu- 1,56mg O2/l, temperatura – 14,4oC, pH – 7,34, przewodność elektryczna właściwa (PEW) – 824 µS/cm.
Dalsze badania fizyko-chemiczne i biologiczne zostaną wykonane w laboratorium CLB w Kielcach.

Widok na Potok Lisowski na wysokości mostku. Widoczna ciemniniebieskie zabarwienie wody

 

miejsce dopływu Potoku Lisowskiego do rzeki Opatówka

 

pobrana próba wody z Potoku Lisowskiego
pobrana próba wody z Potoku Lisowskiego
Skip to content