Zakończono czynności na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

Biało czarne pojemniki na tle szarego budynku

Zakończono czynności na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach zakończył czynności na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51, w związku z ujawnieniem porzuconych odpadów, w tym niebezpiecznych pochodzenia chemicznego. W wyniku przeprowadzonych działań Inspekcja ustaliła wytwórców odpadów oraz sprawców nielegalnego postępowania z tymi odpadami.  W ramach działań pokontrolnych Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował wniosek do organów ścigania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku. Ponadto, złożono wniosek do Prezydenta Miasta Kielce, jako organu właściwego, o wydanie decyzji nakazującej usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Uwzględniając fakt, że wytwórcy odpadów oraz firmy pośredniczące w obrocie tymi odpadami funkcjonują poza terenem woj. świętokrzyskiego wystąpiono również do właściwych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska o przeprowadzenie kontroli tych podmiotów.

Biało czarne pojemniki na tle szarego budynku
default
Widok z góry na czarne pojemniki
default

 

Skip to content