INAUGURACJA WYDZIAŁU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ W STRUKTURACH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

Zdjęcie przedstawia konferencje prasowa w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2022 r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

INAUGURACJA WYDZIAŁU ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ŚRODOWISKOWEJ W STRUKTURACH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

 

W dniu 14 października 2022 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyła się konferencja prasowa w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2022 r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach. W spotkaniu, którego gospodarzem jest Pan Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski udział wzięli: Pan Krzysztof Gołębiewski – p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Pan Krzysztof Słoń – Senator RP, Pan Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski, Pan Wiesław Czechowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, Pan Witold Bruzda – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Pan Filip Jędrzejkiewicz – Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.
Utworzenie nowego Wydziału ma na celu zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na zwalczanie szeroko pojętej przestępczości przeciwko środowisku. Do zadań powołanej jednostki organizacyjnej należy przede wszystkim wykonywanie kontroli interwencyjnych i pozaplanowych w stosunku do wybranych, nielegalnie działających podmiotów oraz przeprowadzanie szeroko rozumianych czynności rozpoznawczych i przygotowawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych i metod dopuszczonych dla Inspekcji Ochrony Środowiska

Zdjęcie przedstawia konferencje prasowa w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2022 r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

 

Zdjęcie przedstawia konferencje prasowa w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2022 r. Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej  w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach

Skip to content