Śnięte ryby w Stawie w miejscowości Zdanów

zbiornik z szarą wodą.

Śnięte ryby w Stawie w miejscowości Zdanów

 

W dniu 13.02.2023 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęło zgłoszenie z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu dotyczące śnięcia ryb w Górnym Stawie położonym w ms, Zdanów koło Obrazowa.
Z uwagi na rodzaj otrzymanego zgłoszenia podjęto decyzję o niezwłocznym wyjeździe inspektorów WIOŚ w teren celem dokonania oceny zaistniałej sytuacji oraz dokonania poboru prób wody do analiz fizykochemicznych. Po dotarciu na miejsce zgłoszenia dokonano wizji lokalnej stawów, cieków zasilających stawy oraz wylotu kanalizacji z pobliskiego zakładu zajmującego się przetwórstwem owoców.
W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że woda w stawach pokryta była grubą warstwą lodu. Pod powierzchnią lodu widoczne były śnięte ryby. Woda w ciekach dopływających do stawów była bezbarwna, lokalnie zmętniała, koloru ceglastego.
W trakcie prowadzonych czynności rozpoznawczych pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Oddział Kielce pobrał pięć prób wody z różnych lokalizacji celem przeprowadzenia analiz stanu fizykochemicznego.
Wyniki badań terenowych kształtowały się następująco:
– staw PZW (pokryty warstwą lodu): tlen rozpuszczony: 2,16 mg O2/l, przewodność elektryczna właściwa: 1108 µS/cm; odczyn pH: 7,19;
– wlot do stawu PZW: tlen rozpuszczony: 10,82 mg O2/l, przewodność elektryczna właściwa: 1054 µS/cm; odczyn pH: 7,74;
– rzeka Dębianka: tlen rozpuszczony: 9,72 mg O2/l, przewodność elektryczna właściwa:1024 µS/cm; odczyn pH: 7,85;
– dopływ do rzeki Dębianki: tlen rozpuszczony: 12,71 mg O2/l, przewodność elektryczna właściwa: 1038 µS/cm; odczyn pH: 7,90;
– wylot (odprowadzanie wód deszczowych) z zakładu przetwórczego: tlen rozpuszczony: 11,66 mg O2/l, przewodność elektryczna właściwa: 1225 µS/cm; odczyn pH: 7,48.
Podczas oględzin z wylotu odprowadzającego wody opadowe z zakładu zajmującego się przetwórstwem owoców sączyła się woda przeźroczysta, nie stwierdzono śladów osadu.
Według wstępnych badań i ustaleń stwierdzono, że przyczyną śniecia ryb w stawach był brak tlenu (przyducha).

zbiornik z szarą wodą.

strumień płynącej wody po obu stronach widać zeschłą trawę i drzewa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content