Porozumienie dla dobra środowiska

Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia (od prawej: Witold Bruzda Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski, Jarosław Kaleta Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

Porozumienie dla dobra środowiska

 

W dniu 28 września 2021r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w obecności Wojewody Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie, którego głównym celem było podpisanie porozumienia pomiędzy Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska i Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.
Podpisany w urzędzie wojewódzkim dokument jest następstwem porozumienia ,które podpisali przed miesiącem Komendant Główny Policji oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Dzięki niemu inspekcja ochrony środowiska oraz świętokrzyska policja sformalizowały zasady bliższej współpracy jak również wzajemnej pomocy we wspólnych działaniach kontrolnych, wymianie informacji oraz organizacji szkoleń celem jak najbardziej skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym w wyniku działań przestępczych w obszarze ochrony środowiska.
Na zakończenie spotkania Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz podkreślił wagę podpisanej umowy i znaczenie wzajemnej współpracy obu Służb na rzecz ochrony środowiska naturalnego w województwie świętokrzyskim.


Uczestnicy po prawej: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach Witold Bruzda, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Jarosław Kaleta).


Uczestnicy podpisania porozumienia (po prawej: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach Witold Bruzda, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Jarosław Kaleta).


Uczestnicy spotkania i podpisania porozumienia (po prawej: Witold Bruzda Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach, Zbigniew Koniusz Wojewoda Świętokrzyski, Jarosław Kaleta Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach).

Skip to content