Konkurs „Czyste Świętokrzyskie”

Konkurs „Czyste Świętokrzyskie”

 

W dniu 15 marca 2021 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach miała miejsce konferencja prasowa związana z ogłoszeniem konkursu dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą „Czyste Świętokrzyskie”. Celem konkursu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców  oraz uczniów szkół podstawowych w zakresie tematyki związanej z prawidłowym gospodarowaniem odpadami.

Z inicjatywy Wojewody Świętokrzyskiego, przy zaangażowaniu Prezesa Wojewódzkiego Funduszu, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przygotowano zakres działań, które powinny poprawić gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych gminach, a przede wszystkim doprowadzić do likwidacji lub znacznego ograniczenia ilości nielegalnych wysypisk.

W trakcie konferencji Pan Witold Bruzda – Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – zaprezentował wyniki działań podejmowanych przez Inspekcję w zakresie wykrywania i ujawniania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów. Od wielu miesięcy, przy wykorzystaniu ustaleń i spostrzeżeń w terenie, jakie miały miejsce w trakcie wykonywanych kontroli oraz w oparciu o analizy i interpretację zdjęć satelitarnych, prowadzony jest rejestr „dzikich wysypisk”. Aktualnie zidentyfikowano ok. 640 takich miejsc.

Obecni na konferencji parlamentarzyści poparli ideę konkursu, a szczególnie jego ukierunkowanie na udział młodzieży szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz dbałości o środowisko i wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców poszczególnych gmin.

Konkurs objął patronatem Wojewoda Świętokrzyski. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( http://wfos.com.pl ).

Skip to content