Informacja

Informacja

W związku z zawiadomieniem dotyczącym podejrzenia zanieczyszczenia rzeki Mierzawy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach podjął w dniu 20.01.2021 r. czynności kontrolne na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie obejmujące m.in. pobranie prób ścieków odprowadzanych do rzeki. Badaniem objęto również wody rzeki Mierzawy. W dniu 21.01.2021 r. działania były kontynuowane i ponownie zostały pobrane do analiz próby wody i ścieków przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Kielcach. Kontrola w toku.

Skip to content