Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w związku z interwencją w sprawie śniętych ryb w zbiorniku wodnym w Baszowicach gmina Nowa Słupia

Zdjęcie nr 1 śnięte ryby na powierzchni wody

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w związku z interwencją w sprawie śniętych ryb w zbiorniku wodnym w Baszowicach gmina Nowa Słupia

W dniu 13.07.2023r. około godziny 12:24 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach wpłynęła interwencja w sprawie śniętych ryb w zbiorniku wodnym (przeciwpożarowy) w miejscowości Baszowice gmina Nowa Słupia. Po przybyciu Inspektorów na miejsce zdarzenia przeprowadzono oględziny zbiornika na powierzchni którego stwierdzono kilkadziesiąt śniętych ryb o wielkości od kilku do kilkunastu centymetrów.
W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach na zlecenie tutejszego Inspektoratu pobrał dwie próby wody powierzchniowej ze zbiornika celem przeprowadzenia analiz stanu fizykochemicznego. Wyniki pomiarów terenowych kształtowały się następująco:
– zbiornik przeciwpożarowy (próbka nr 1): temperatura 24,5oC, pH = 7,51, przewodność = 351 µS/cm, tlen rozpuszczony 6,52 mgO2/l,
– zbiornik przeciwpożarowy (próbka nr 2): temperatura 23,2oC, pH = 7,08, przewodność = 350 µS/cm, tlen rozpuszczony 4,84 mgO2/l.
Prawdopodobną przyczyną śnięcia ryb jest niska zawartość tlenu rozpuszczonego w zbiorniku wodnym.
Decyzje o kolejnych działaniach będą podjęte po uzyskaniu pozostałych wyników analiz laboratoryjnych pobranych prób wody.
Zdjęcie nr 1 śnięte ryby na powierzchni wody
Zdjęcie nr 2 zbiornik wodny otoczony drzewami i krzewami

Skip to content