Działania WIOŚ Kielce w związku z zanieczyszczeniem rzeki Bobrzy

Biała piana na płynącej rzece w tle most.

Działania WIOŚ Kielce w związku z zanieczyszczeniem rzeki Bobrzy

 

W dniu 21.11.2022 r. do WIOŚ w Kielcach została zgłoszona interwencja dotycząca zanieczyszczenia rzeki Bobrzy. Interwencję zgłosił Dyrektor Biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach drogą elektroniczną o godz. 12.59 wskazując współrzędne wystąpienia zanieczyszczenia. Inspektorzy WIOŚ w Kielcach wraz z pracownikiem Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach udali się niezwłocznie we wskazane miejsce. Stwierdzono, iż na powierzchni wody na całej szerokości rzeki, przy przelewie rzecznym zalega warstwa piany o białej barwie, bez wyczuwalnego charakterystycznego zapachu. W miejscu tym dokonano poboru próby wody do badań laboratoryjnych. Następnie przeprowadzono oględziny odcinka górnego biegu rzeki oddalonego ok. 1 kilometr od wskazanego w interwencji miejsca zaobserwowanego zanieczyszczenia, gdzie wizualnie nie stwierdzono obecności piany na powierzchni wody. W miejscu tym dokonano również poboru próby wody do badań laboratoryjnych. Około godz. 17-ej działania w terenie zostały przerwane ze względu na zapadający zmierzch. W dniu 22.11.2022 r. inspektorzy WIOŚ w Kielcach prowadzą dalsze działania w rejonie stwierdzonego zanieczyszczenia.

Biała piana na płynącej rzece w tle most.

Płynąca rzeka. Po prawej i lewej stronie rzeki drzewa i krzewy bez liści na tle szarego nieba.

 

 

 

 

 

Skip to content