DROGOWA AKCJA KONTROLNA

DROGOWA AKCJA KONTROLNA

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach zrealizował cykliczną prewencyjną akcję drogową polegającą na zatrzymywaniu oraz kontroli pojazdów transportujących odpady. W akcji brali również udział funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Komendy Policji w Kielcach.
Celem prowadzonej akcji było wykrywanie nielegalnych transportów odpadów lub transportów odpadów z naruszeniami obowiązujących przepisów z tego zakresu, zarówno
w ruchu krajowym jaki i podczas przemieszczeń transgranicznych.
Działania kontrolne prowadzone były w godz. 09:00-13:00 w punkcie kontrolnym zlokalizowanym przy drodze ekspresowej S-7.
W wyniku akcji zatrzymano oraz poddano kontroli 15 pojazdów ciężarowych w tym 2 pojazdy przewożące odpady w ruchu krajowym, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

 

 

 

 

Skip to content