Zatrzymane odpady podczas kontroli w msc. Potok Mały.

działania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i funkcjonariuszami Policji

Zatrzymane odpady podczas kontroli w msc. Potok Mały.

W dniu 20.06.2024 r. w ramach cyklicznych, prewencyjnych działań kontrolnych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach we współpracy z funkcjonariuszami Policji, dotyczących prawidłowości przewożonych odpadów w ruchu kołowym, w punkcie kontrolnym zlokalizowanym przy drodze ekspresowej S7 w m. Potok Mały (gm. Jędrzejów) do kontroli został zatrzymany pojazd ciężarowy przewożący odpady w ruchu krajowym. Weryfikacja okazanej dokumentacji przewozowej (wygenerowana z systemu BDO karta przekazania odpadów) i przeprowadzone oględziny przestrzeni ładunkowej wykazały naruszenie ustawy o odpadach w zakresie nieprawidłowej klasyfikacji przewożonych odpadów. Wobec powyższego podjęto działania mające na celu zwrot przewożonego ładunku do podmiotu wysyłającego odpady. Pojazd został zawrócony do miejsca wysyłki w asyście funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie, którzy na granicy województwa przekazali go funkcjonariuszom z Małopolski. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami sprawa zostanie przekazana do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie właściwego terytorialnie wobec podmiotu przekazującego odpady.

działania kontrolne prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach i funkcjonariuszami Policji

pojazd ciężarowy przewożący odpady

 

 

 

Skip to content