Zanieczyszczenie cieku Dębianka w msc. Zdanów (gm. Obrazów)

Zanieczyszczenie cieku Dębianka w msc. Zdanów (gm. Obrazów)

 

W dniu 29.12.2022 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach zgłoszono telefonicznie interwencję w sprawie zanieczyszczenia cieku Dębianka (inaczej ciek Gać) oraz pojawienia się śniętych ryb w stawach zlokalizowanych w msc. Zdanów, gm. Obrazów, powiat sandomierski. W tym samym dniu, bezpośrednio po przyjęciu interwencji, inspektorzy WIOŚ podjęli działania w terenie, w tym przeprowadzili oględziny cieku wpływającego do stawów.
Stwierdzono, że w korycie cieku Dębianka, na odcinku ok. 300 m w górę od stawu znajduje się żółta, mętna woda. W stawie widoczne były pojedyncze sztuki śniętych ryb. W górnym biegu cieku, w odległości ok. 300 m od wylotu wód opadowych należącego do pobliskiego zakładu w korycie cieku stwierdzono zastoiny z widoczną żółtą pianą.
W ramach działań kontrolnych, na zlecenie WIOŚ, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział Kielce pobrało do badań próby wody ze stawu, z cieku Dębianka oraz wody opadowej z wylotu.
Wykorzystując wyniki analiz laboratoryjnych pobranych prób tut. Inspektorat będzie kontynuował dalsze działania w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content