Spotkanie robocze w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach.

Spotkanie robocze w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Kielcach.

 

W dniu 4.08.2023 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego (OUG) w Kielcach odbyło się spotkanie Dyrektora OUG w Kielcach ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń w ramach współpracy organów i realizacji ustawowych zadań w obszarze ochrony środowiska na terenie województwa świętokrzyskiego.

W czasie spotkania:

  • wymieniono się doświadczeniami z działalności kontrolnej w zakładach górniczych w 2022 r. w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska;
  • sprecyzowano zasady prowadzenia wspólnych kontroli w zakładach górniczych;
  • ustalono zasady współdziałania organów w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji lub składowania odpadów w wyrobiskach górniczych bez wymaganych pozwoleń;
  • ustalono kierunki współpracy organów na szczeblu terenowym na rok bieżący oraz 2024 r.

Spotkanie przeprowadzono w ramach realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w dniu 14.12.2022 r.

Skip to content