Spotkanie Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” oraz „Puszcza Świętokrzyska” w Umianowicach.

Duże jasne pomieszczenie na tle białej ściany stoją dwie osoby jedna trzyma w ręku mikrofon

Spotkanie Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” oraz „Puszcza Świętokrzyska” w Umianowicach.

 

Dnia 29 listopada 2022r. na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie połączonych Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Kozienicka” i „Puszcza Świętokrzyska”. Uczestnicy spotkania w tym Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska p. Witold Bruzda zapoznali się z historią powstania i funkcjonowania Ośrodka w Umianowicach niedaleko Pińczowa a także z realizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych projektem „Life Delta – Renaturyzacja środkowej delty rzeki Nidy”. Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności Rad Naukowo-Społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych w kadencji 2018-2022r.

Duże jasne pomieszczenie na tle białej ściany stoją dwie osoby jedna trzyma w ręku mikrofon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content