Śnięte ryby w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju.

Śnięte ryby w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju

Śnięte ryby w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju.

 

W dniu 28.04.2024 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził działania kontrolne, w związku z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Kielcach o śniętych rybach w zbiornikach wodnych zlokalizowanych w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju u zbiegu ul. Lipowej i Rokosza.
W trakcie podjętych niezwłocznych działań ustalono, iż w trzech ww. zbiornikach wodnych znajdują się śnięte ryby w ilości ok. 100 szt. w każdym. Śnięte ryby widoczne były głównie na brzegach zbiorników, zgromadzone w nabrzeżnej roślinności. Woda w zbiornikach była mętna, bez wyczuwalnego zapachu ścieków. Na miejscu zdarzenia byli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, którzy organizowali prace związane z odławianiem śniętych ryb. W trakcie oględzin, na zlecenie WIOŚ w Kielcach, Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Kielcach pobrało do badań próby wody powierzchniowej z dwóch zbiorników. Dodatkowo przeprowadzono oględziny kanału burzowego na „Rowie od Buska” przy zbiegu ul. Waryńskiego i al. Kasztanowej w Busku-Zdroju, który zasila ww. zbiorniki wodne. Woda w rowie była klarowna, przeźroczysta, bez wyraźnego zapachu. CLB GIOŚ Oddział w Kielcach pobrało próbę wody z ww. kanału do badań.
Wyniki pomiarów terenowych kształtowały się następująco:
1) Zbiornik wodny nr 1: temperatura: 16,6 st. C; odczyn pH: 7,79; przewodność elektryczna właściwa: 890 µS/cm; tlen: 11,62 mg/l,
2) Zbiornik wodny nr 2: temperatura: 16,8 st. C; odczyn pH: 7,75; przewodność elektryczna właściwa: 872 µS/cm; tlen: 9,27 mg/l,
3) Kanał burzowy na „Rowie od Buska” (dopływ rzeki Maskalis): temperatura: 11,7 st. C; odczyn: 8,09; przewodność elektryczna właściwa: 987 µS/cm; tlen: 9,97 mg/l.
W wyniku przeprowadzonej kontroli, tut. Inspektorat:

  • poinformował Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój o ustaleniach kontroli oraz zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy celem ustalenia przyczyn zaistniałego zdarzenia,
  • poinformował Komendę Powiatową Policji w Busku-Zdroju o ustaleniach kontroli, celem rozpoznania sprawy pod kątem możliwości zaistnienia przestępstwa przeciwko środowisku,
  • poinformował Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o ustaleniach kontroli w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

Sprawa ma charakter rozwojowy, dalsze czynności będą podejmowane po uzyskaniu wyników analiz laboratoryjnych z CLB.

Śnięte ryby w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju

 

Śnięte ryby w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju

Skip to content